homeÚvodní stránka  |   contactKontakt  |  
   

Rozsah služeb:

Jak pracuje náš excimer?      Excimer laser firmy InPro pracuje s vlnovou délkou 193 nm s délkou pulzu 22 nsec. Pulzová frekvence je 20Hz.   Původní zdrojový paprsek laseru je rozložen optickým systémem na 10 500 (desettisícpětset) mikropaprsků a ty jsou tvarovány/vyslány na místo určení tak, aby účinek byl dle tvaru gaussovy křivky (ablační profil).  Ablační zóna (obvykle 6,5mm) je ošetřena každým pulzem v celé ploše (broad beam).  Jinými slovy: při každém pulzu dopadne na ablační zónu 10 500 paprsků, ty mají v každém místě ablační zóny odlišný účinek. Výsledkem je optimální profil dle Gaussovy křivky při každém pulzu na celé ablační zóně. V tom je tento excimer laser unikátní.                                                                     Poznámka: nejedná se o broad beam princip laserů 1.generace z 90. let !

Léčebné možnosti excimer laseru InPro Gauss:

Krátkozrakost (myopie):  - 0,25  až - 16,0  dioptrií                  Vysoká krátkozrakost (myopie) pomocí redukované ablace: - 16,0  až  - 25,0 dioptrií  

Dalekozrakost (hypermetropie):   +0,25 až +7,0 dioptrií       U pacientů s presbyopií (nutnost brýlí na čtení) je možno provést zároveň terapii dalekozrakosti a presbyopie. Takový pacient nebude potřebovat na velkou většinu situací brýle na čtení!!   

Astigmatismus:  0,25 až 7,0 dioptrií   -   samotný, nebo v kombinaci s myopií či hypermetropií

Samostatnou kapitolou je zákaznická ablace podle struktury rohovky zjištěné kamerou CorneaScope.

Tři fáze terapie:

  1.  pohovor, základní informace, orientační vyšetření, předání tiskovin, zdarma  
  2.  kompletní předoperační vyšetření, vysvětlení a podepsání informovaného souhlasu, hrazené
  3.   vlastní laserová terapie a pooperační sledování, hrazené

 
Copyright © 2009.  MUDr. Břetislav Brožek, CSc.  All Rights Reserved.