homeÚvodní stránka  |   contactKontakt  |  
   

zpět na úvodní stránku

Jaké jsou generace excimerových laserů?:

Oficiálně se rozlišují dvě generace excimerových laserů:

1. první generace jsou prvotní broad-beam (široký svazek paprsků) lasery:   Tyto lasery vytvářely nezbytný Gaussův profil pomocí pohyblivé clony pomocí postupných kroků - Vytvořená nová plocha rohovky tak nebyla spojitě klenutá. To vedlo k nepříjemným zrakový pocitům.

2. druhá generace pracující s flying-spot (létající bod) byla vyvinuta nejen k překonání vedlejších efektů minulé generace, ale i následkem krytí minulé generace patenty.   U těchto laserů je nové klenutí rohovky vytvářeno souhrnem jednotlivých ošetřených mikroplošek. Tuto činnost řídí počítačový program, který hlídá, aby bylo plánované ošetření dokončeno.  Tento princip je z technického hlediska obdivuhodný, ale přináší prodloužení ošetřovacího času a z tohoto důvodu je třeba sledovat co nejlépe polohu oka (eye tracking). Při změně polohy oka totiž hrozí, že alespoň část jednotlivých bodových ošetření nebude směřována na určené místo.

3. poslední generace excimerových laserů opět přináší zcela jiný princip:    Nejedná se ani o původní celoplošný broad-beam ani o složitý systém souhrnu jednotlivých bodů (flying spot).

 Zdrojový paprsek se pomocí optického systému rozdělí na 10 500 paprsků (deset tisíc pět set) a zároveň  se opticky tyto paprsky ošetří tak, aby po dopadu byla ošetřená plocha rovnou tvarována podle Gaussova rozložení.

 

zpět na úvodní stránku


 
   
Copyright © 2009.  MUDr. Břetislav Brožek, CSc.  All Rights Reserved.