homeÚvodní stránka  |   contactKontakt  |  
   

zpět na úvodní stránku

Co je CorneaScope a k čemu slouží:

1. Lidská rohovka může mít individuálně různou strukturu s nepravidelným pnutím kolagenních vláken. Tento poznatek je pro plánování operace mimořádně důležitý. CorneaScope je specializovaná kamera, která je schopna tuto nepravidelnou strukturu rohovky rozpoznat.    Výsledek můžete vidět na následujícím obrázku:

Nepravidelná struktura rohovky zobrauená CorneaScopem

2.  Podle informací získaných na CorneaScopu je možno přizpůsobit zcela individuálně laserové ošetření a tak operace zpřesnit a zároveň se vyhnout obávané keratektázii.

3.  Vyšetření na CorneaScopu nemá nic společného s vyšetřením na Rohovkovém Topografu nebo na WaveFront Analyzátoru.  Topografii a WaveFront analýzu samozřejmě provádíme u každého pacienta jako součást základního vyšetření.   Vyšetření na CorneaScopu však považujeme za stejně významné jako obě výše zmíněná vyšetření.

4.  Vyšetření na CorneaScopu je zcela nebolestivé, probíhá vleže a trvá jen několik vteřin.

zpět na úvodní stránku


 
   
Copyright © 2009.  MUDr. Břetislav Brožek, CSc.  All Rights Reserved.